Rusz się ! Z Nami WARTO...

Aktualności

Zapraszamy na V Wartko Trail

Zapisy ...

 

 

       Lista zapisanych na V Wartko Trail

 

     Lp.     Nazwisko                   Klub                    Miejscowość          Konkurencja 

        1.       Rafał  Kozłowski                 Run Konin                    Konin                            bieg 8,8 km

           2.       Dawid Drozdowski              KB Aktywni                  Konin                           bieg 8,8 km

           3.       Rafał Ślebioda                      .......                              Adamów                       bieg 8,8 km

           4.       Bartosz Babiak                     .......                              Konin                             bieg 8,8 km

           5.       Piotr Sobczak                      KB Wartko                    Golina                           bieg 8,8 km

           6.       Barbara Ziółkowska            Bez nazwy                    Konin                           bieg 8,8 km

           7.       Janusz Rożek                      KB Wartko                     Przyjma                       bieg 8,8 km

           8.       Magdalena Warzych           KB Wartko                    Rzepin                           bieg 8,8 km

           9.       Marek Szymański               KB Wartko                    Golina                            bieg 8,8 km

         10.      Basia Drzewiecka                KB Wartko                    Cienin K.                        bieg 8,8 km

         11.      Marek Dobosz                      KB Wartko                    Cienin K.                        bieg 8,8 km

         12.      Bartosz Połatyński              Pasjonaci                      Słupca                           bieg 8,8 km

         13.      Żurowski Maciej                  KB Wartko                     Konin                            bieg 8.8 km

         14.      Adam Walczak                      Run4Fan                       Konin                             bieg 8,8 km

         15.      Jacek Matuszewski             Polonia Środa               Ratyń                            bieg 8,8 km

         16.      Dominik Kapuściński           KB Wartko                     Golina                           bieg 8,8 km

         17.      Paweł Połatyński                 Pasjonaci                      Słupca                           bieg 8,8 km

         18.      Robert Wiśniewski                .......                              Konin                            bieg 8,8 km

         19.      Piotr Solibieda                     Pasjonaci Słupca          Słupca                          bieg  8,8 km           

         20.      Anna Sikorska                     KKS Endorfiny               Konin                            bieg 8,8 km

         21.      Zofia Mielczarek                  RRR  Golina                   Golina            Nordic walking 4,4km

         22.      Bartłomiej Wiśniewski         Baszta Wyszyna           Wyszyna                       bieg 8,8 km

         23.      Kamil Polanowski                 KMP Konin                     Konin                            bieg 8,8 km

         24.      Dorota Wiśniewska              Baszta Wyszyna            Wyszyna                      bieg 8,8 km

         25.      Kazimierz Wiśniewski          Baszta Wyszyna            Wyszyna                      bieg 8,8 km

         26.      Krystian Kachelski               KB Wartko                       Golina                           bieg 8,8 km

         27.      Jakub Zomerfeld                  Pasjonaci Słupca          Słupca                           bieg 8,8 km

         28.      Grażyna Zywert                    ............                         Kąpiel                            bieg 8,8 km

         29.      Arkadiusz Jankowski     Nie Ma Lipy Swarzędz Team  Konin          Nordic walking 4,4 km

         30.      Sławomir Kamiński               ............                          Kleczew                         bieg 8,8 km 

         31.      Aleksandra Makowska         RRR Golina                     Golina           Nordic walking 4,4 km

         32.      Maciej Antas                         KMP Konin                     Kramsk                          bieg 8,8 km

         33.      Maciej Serafiński                  brak                              Konin                             bieg 8,8 km

         34.      Zofia Mielczarek                   RRR Golina                    Golina                            bieg 8,8 km

         35.      Przemysław Majda               Baszta Wyszyna            Beznazwa                      bieg 8,8 km

         36.      Edmund Pilarski                   KB Aktywni Konin          Konin                             bieg 8,8 km

         37.      Tomasz Andrzejczak            KB Aktywni Konin          Konin                             bieg 8,8 km

         38.      Michał Połatyński                 Pasjonaci Słupca           Słupca                           bieg 8,8 km

         39.      Patryk Kołodziejczak           Pasjonaci Słupca           Słupca                           bieg 8,8 km

         40.      Alicja Nowaczyk                   Olesin Team                  Olesin           Nordic walking 4,4 km

         41.      Piotr Nowaczyk                     Olesin Team                  Olesin                            bieg 8,8 km

         42.      Magdalena Dębowska           Brak                               Konin                            bieg 8,8 km

                                                             

 

 

Regulamin

V Wartko Trail

I. Organizatorzy.

1. Stowarzyszenie Klub Biegacza „Wartko” w Golinie.

2. Dom Kultury w Golinie.

II .Cel imprezy.

1.Upowszechnianie biegania jako podstawowej formy ruchu.

2.Promocja Miasta Golina i Puszczy Bieniszewskiej.

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Goliny i okolic.

III. Termin i miejsce.

V Wartko Trail odbędzie się w dniu 08 stycznia 2017 roku (niedziela) przy stadionie miejskim w Golinie oraz na obszarze lasu golińskiego.

IV. Program imprezy.

10:00-11:15 Rejestracja uczestników.
11.15 - 11.30 - Wymarsz do lasu na trasę zawodów ok. 2 km
11.55– Start nordic walking na trasę MTB ok. 4,3km
12.00 - Start pierwszego zawodnika biegu na trasie 2x MTB 8,6km

Po zakończonych startach przemieszczamy się z powrotem na stadion.
14.00 - 15.00 Ognisko i zakończenie imprezy

.

V.Trasa

Bieg główny na dystansie 8,8 km (2 pętle trasy MTB)

Starty biegów - indywidualne w odstępach czasowych ok. 20 sek.

Nordic Walking na dystansie 4,4km (1pętla trasy MTB)

– start wspólny.

Trasa biegu głównego będzie oznaczona co jeden kilometr.

Dojście do Trasy MTB – wspólne spod stadionu ok. 2 km.

VI. Opieka medyczna w czasie zawodów.

Do dyspozycji zawodników będzie zespół ratownictwa OSP w Golinie wyposażony w  podręczną apteczkę z podstawowym zestawem pomocy przedmedycznej.

VII. Pomiar i limit czasu

1. Uczestnicy zostaną zweryfikowani przy pomocy ręcznego systemu pomiaru czasu.

2. Wyniki będą dostępne na stronie www.wartko.eu. Dołożymy starań aby wyniki biegu były dostępne niezwłocznie po zakończonym biegu.

3. Nie ma limitu czasu. Czekamy na mecie za każdym uczestnikiem biegu.

VIII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia do biegu.

1.W zawodach mogą wziąć udział osoby, którzy ukończyli 16 rok życia.

2. Zawodnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału w biegu na własną odpowiedzialność.

3. Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach.

4. Zgłoszenia można dokonywać na stronie www.wartko.eu oraz w dniu zawodów od godz. 10.00 - tylko ok. 10 osób.

5. Limit uczestników wynosi 100 osób dla biegów łącznie wraz z Nordic Walking.

6. Wydawanie numerów startowych w biurze zawodów w dniu zawodów. Numer startowy musi być przypięty do stroju startowego w widocznym miejscu.

7. Każdy zawodnik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgoda dotyczy również wykorzystania danych teleadresowych do ewentualnej korespondencji z zawodnikiem w sprawach dotyczących zawodów oraz wykorzystania jego wizerunku widniejącego na fotografiach.

8. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.

9. W przypadku rezygnacji z biegu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tak, aby inni mogli być wpisani z listy oczekujących.

IX. Opłaty.

Organizator nie przewiduje opłaty za uczestnictwo w biegu.

X. Klasyfikacja końcowa.

Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) bieg główny 8,8 km

open

c) nordic walking

open

XI. Nagrody.

Zwycięzców (kobiety i mężczyźni) miejsca 1 – 3 nagrodzimy upominkami rzeczowymi. Organizator nie przewiduje losowania nagród po zakończonym biegu.

XII. Świadczenia.

1.Każdy zawodnik ma zapewnioną wodę/ ciepłe napoje na mecie zawodów, ciepły posiłek po zakończeniu biegu głównego.

2.Wszystkim uczestnikom zawodów Organizatorzy zapewniają szatnie i depozyt.

XIII. Postanowienia końcowe.

1 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2.Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia ani za

szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

3. Uczestników obowiązuje strój sportowy.

4. Za niesportowe zachowanie niegodne zawodnika, skracanie trasy, łamanie postanowień

regulaminu, składanie fałszywych oświadczeń itp. organizator może odmówić zawodnikowi

udziału w biegu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i ostatecznej interpretacji niniejszego

regulaminu.

5 Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do godz. 16.30

6.Wszystkie sprawy nie określone niniejszym regulaminem rozstrzygane są w porozumieniu z

organizatorem w duchu uczciwej, sportowej rywalizacji na ogólnie przyjętych zasadach

obowiązujących w podobnych zawodach sportowych.

 

1 Poznański  Bieg Niepodległości  11.XI.2016

 Kochamy nasz kraj. Dzień Niepodległości uczcilliśmy biegowo. W śnieżny poranek do Poznania na pierwszy Bieg Niepodległości pojechali i o godz. 10.00 wystartowali (w kolejności na mecie): Robert,Maciej, Jacek, Piotr,Janusz,Grażyna,Krystian, Łukasz,Ryszard,Kinga, Jakub i Martyna.
Trochę później w Turku KB Wartko reprezentowali Kasia i Marek a po południu w Elblągu pobiegli Ania i Piotr. Wszystkie biegi były na dystansie 10km. Wszyscy cieszyli się z ukończonych tras, dziękując w myślach za wolny kraj i pokój. Największą satysfakcją było pokonanie własnych słabości.

 

Harmonogram Rodzinnych Rajdów Rowerowych na 2016r

Harmonogram ...

 

Wesprzyj KB Wartko - zostań sponsorem

Więcej ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śledź nas na portalach:

POLECANE STRONY